Golgotha Gospel Choir in concerto. Roma, 17-18 Giugno ore 21:00. Posto unico 5 euro. Info: 328 806 2504

General Info

Address TEATRO ELISEO Via Nazioanle, 183 - Roma

View on Map

Al TEATRO ELISEO di Roma GOLGOTHA GOSPEL CHOIR

TEATRO ELISEO Via Nazioanle, 183 - Roma